LỘ TRÌNH TẬP LUYỆN TENNIS CƠ BẢN TẠI VNTA (THEO THỨ TỰ )

1. Đánh bóng qua lưới.

2. Đánh bóng qua lưới liên tục, nhiều lần (bóng bền)

3. Đánh bóng nhanh hơn

4. Đánh bóng sớm hơn

5. Đánh bóng cao hơn

6. Đánh bóng sâu hơn

7. Đánh bóng mạnh hơn

8. Đánh bóng ít lực hơn

9. Đánh bóng có mục đích (chiến thuật) hơn

10. Đánh bóng kết hợp các yếu tố trên.

Khóa 1: Cơ bản - Nhập môn:

1. Mục đích:

- Đánh bóng qua lưới: FH, BH, Serve

- Đánh bóng qua lưới liên tục, nhiều lần.

- Thời gian: 20h

 2. Nội dung tập luyện:

- Lý thuyết: 2h
- Thực hành: 18h. FH: 7h; BH: 5h; Serve: 4h; Phối hợp: 2h
- Swing vợt FH,BH tại chỗ:
-FH,BH di chuyển ngang: add clip tập mẫu.
-FH,BH tiến lùi ,theo hình chữ X,+
- Giao bóng vào ô đúng động tác

3. Phương pháp luyện tập:

- Hướng dẫn trực tiếp
- Thị phạm động tác
- Luyện tập với các dụng cụ chuyên biệt: bóng đặc, thang dây, nấm, chùy, vợt nặng....
- Phân tích video mẫu
- Phân tích video của chính mình.
- Phương pháp chuyên môn: tập luyện không bóng, có bóng.
- Phương pháp test kiểm tra.
Khóa 2: Cơ bản 2 - Tăng tốc

1. Mục đích:

- Đánh bóng nhanh hơn

- Đánh bóng sớm hơn

- Đánh bóng cao hơn

- Đánh bóng sâu hơn

- Đánh bóng mạnh hơn

- Thời gian luyện tập: 20h

 2. Nội dung luyện tập:
- Luyện kỹ thuật, kỹ năng
- Hình thành kỹ xão thành thói quen động tác.
- Các cú quả luyện tập (kỹ thuật):
 + FH (running FH, inside-in, out FH), Running open stance forehand 4 step
 + BH: step in backhand step down backhand, running backhand 4 step
 + Serve: flat serve, slice serve, kick-serve
 + Volley: cao, thấp, trung
 + Overhead: cao, mạnh, smash
 + Slice: BH Slice, FH Slice
 + Trả giao bóng: qua lưới
- Luyện các Kỹ năng: timing, nhịp điệu, nhìn bóng, kiểm soát

3. Phương pháp luyện tập:

- Hướng dẫn trực tiếp
- Thị phạm động tác
- Luyện tập với các dụng cụ chuyên biệt: bóng đặc, thang dây, nấm, chùy, vợt nặng....
- Phân tích video mẫu
- Phân tích video của chính mình.
-  Phương pháp chuyên môn: tập luyện không bóng, có bóng.
- Phương pháp test kiểm tra.
Khóa 3: Thi đấu

1. Mục đích: 

- Đánh bóng có mục đích (chiến thuật) hơn

- Đánh bóng kết hợp và thực chiến trong thi đấu đối kháng đơn, đôi.

- Thời gian luyện tập: 20h

- Đánh bóng ít lực hơn

2. Nội dung luyện tập:

- Lý thuyết: kỹ thuật thở, tính nhịp điệu, thư giãn, dinh dưỡng, phân tích đối thủ, Kiến thức 5 zones
- Kỹ chiến thuật (pattent)
 + Chiến thuật baseline

 + Chiến thuật đánh lưới: serve-volley, approach forehand/backhand

 + Chiến thuật góc

 + Chiến thuật top-spin ép trái

 + Chiến thuật lob, smart phòng thủ.

 + Chiến thuật phòng thủ. tấn công

 + Kỹ năng: timing, nhịp điệu, nhìn bóng, kiểm soát

3. Phương pháp luyện tập:

- Tham gia đấu trận thật
- tham gia đấu giải VNTA
-  Hướng dẫn trực tiếp
- Thị phạm động tác
- Luyện tập với các dụng cụ chuyên biệt: bóng đặc, thang dây, nấm, chùy, vợt nặng....
- Phân tích video mẫu
- Phân tích video của chính mình.
- Phương pháp chuyên môn: tập luyện không bóng, có bóng.