LỚP HỌC TENNIS NÂNG CAO DÀNH CHO NGƯỜI HÀN QUỐC

VNTA tổ chức lớp học tennis nâng cao cho người Hàn Quốc tại sân HD Open ( Đình Thôn)